Karaciğer Cerrahisi « Karaciğer

2008-04-04 11:10:00

Karaciğere hangi durumlarda ameliyat yapılır?
a. Mermi, bıçak yaraları veya kazadan dolayı karaciğerin kopması
hallerinde.
b.Karaciğer apseleri. Bu gibi apseler genellikle karın boşluğunda
veya vücudun başka bir kesiminde başlayan bir hastalığın komplikasyonu olarak gelişirler.
c.  Karaciğer kistleri. Bunlar arasında en yaygın olanı çoğunlukla köpeklerde bulunan bir parazitten meydana gelen "ekinokok" kistidir. Köpeklerle devamlı teması olan kişilere bu parazit bulaşabilir.
d.  Kan kistleri (hemangioma gibi selim tümörler veya lenf tümörleri (lymphangioma).
e.  Karaciğer kanseri. Bazı nadir vakalarda yalnız bir lop hastalanmıştır ve ameliyatla alınabilinir.
f.  Karaciğer sirozu.

Karaciğerde hasar olduğu nasıl teşhis edilebilir?
a.  Şok ve iç kanama belirtileri.
b.  Daha önceden olmuş harici bir yaralanma.
c.  Karın bölgesinin sağ üst kısmında şişkinlik ve ağrı.

Karaciğer hasar görmüşse ameliyat her zaman gerekli midir?
Hayır. Eğer hasta şoka girmemişse ve çok az kanama olduğu görülmekteyse derhal ameliyata gidilmemekte ve yeni gelişmelerin meydana gelmesi beklenmektedir.

Karaciğerin kopması ciddi bir yaralanma mıdır?
Evet ama, bu gibi kişilerin büyük çoğunluğu acele ameliyata gidilerek kurtarılabilmektedir.

Bütün karaciğer apseleri için ameliyat gerekli midir?
Hayır. Çünkü antibiyotik ilaçlar çok kez hastayı ameliyata başvurmadan iyi edebilmektedir. Ancak, karaciğerde büyük miktarda cerahat toplanmışsa bunun drenaj yoluyla alınması için ameliyat gerekir.

Karaciğer apselerinin drenaj yoluyla boşaltılmasından sonra hastalar genellikle iyileşmekte midir?
Evet.

Karaciğerden selim tümörlerin ve kistlerin alınması ameliyatları başarılı olmakta mıdır?
Bu tip ameliyat tekniklerinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Son yıllarda tümörlerin karaciğerden başarılı bir şekilde alınması gerçekleşmiştir. Ayrıca, bütün bir lopun dahi karaciğerden başarılı şekilde alındığı birçok ameliyatta görülmüştür.

Karaciğerini geniş ölçüde kanser sarmış olan bir hastaya, herhangi bir yardımda bulunulabilir mi?
Genellikle hiçbir şey yapılamaz. Ancak, bazı hastalar bütün bir karaciğer nakli ameliyatına iyi tepki göstermişlerdir.

Karaciğer sirozu olan kişilere ameliyat yoluyla ne gibi yararlar sağlanabilmektedir?
Bu gibi hastaların birçoğuna günümüzde ameliyatla yardım edinilebilmektedir. Siroz kanın büyük oranda karaciğerden geçmesini engellediği için, geliştirilmiş olan ameliyat metoduyla kan akımına karaciğerin etrafından döndürülerek yön verilmektedir ve böylece kan akımı kolaylaşmaktadır. Bu tip operasyonların en genel olan ikisi şunlardır:
a.   "Portakaval kısa devre". Bu ameliyatta kapı toplardamarı vena cava'ya dikilmektedir. Böylece sirozlu bir karaciğer tarafından tutulacak olan kan, direkt olarak genel kan akımına girebilmektedir.
b.   "Splenorenal kısa devre". Bu ameliyatta belkemiğindeki damar sol böbrek damarına dikilmektedir. Bu yolda da normal olarak karaciğere gidecek olan kanın büyük bir kısmı direkt olarak genel kan akımına sevk edilmektedir.

Karaciğer sirozu ameliyatları ciddi midir?
Evet, ancak bu işlemlerden mükemmel sonuçlar elde edilmiş bulunmaktadır.

Safra kesesine veya safra kanallarına ameliyat yapılmasına girişilmeden evvel, karaciğerin korunması için tedbirlerin alınması gerekli midir?
Evet. Bu yapılara, ameliyata girişilmeden önce karaciğerin yeterli ölçüde şeker stoku olduğu tespit edilmelidir.

Karaciğerin bir kısmı alındıktan sonra, bir hasta normal bir hayatı sürdürebilir mi?
Evet. Normal fonksiyon için karaciğerin beşte biri yeterlidir.

Karaciğer fonksiyonunun ne derece bozulduğunu tespit edebilmek için doğru sayılabilecek testler var mıdır?
Evet. Birçok kan, idrar ve dışkı testleri vardır ki, bunlar karaciğerde olup bitenleri doğru olarak gösterebilmektedir.

608
0
0
Yorum Yaz
  • sisme bot tamiri