Mesane Tümörleri « Mesane ve Üretra

2008-04-04 17:51:00

Mesane tümörlerinin gelişmesine sık sık rastlanılmakta mıdır?
Evet.

Mesane tümörlerinin çoğunluğu habis mi olur?
Bunların çoğunluğunun habis veya habis olma eğiliminde oldukları sanılmaktadır.

Selim mesane tümörleri nedir?
Bunlar "papilloma"lar olarak adlandırılan siğil biçimi teşekküllerdir.

Mesane tümörlerinin belirtileri nedir?
idrarda ağrı yapmayan kanamalar. Bazı hallerde sık sık idrar edilmekte ve sistit bulunduğu durumlarda idrar iltihaplı olarak gelmektedir.

Mesane tümörünün teşhisi nasıl yapılmaktadır?
Sistoskop yolu ile tümörün gözle görülmesiyle. Tümörün küçük bir parçası sistoskop yoluyla alınmakta ve mikroskobik tahlile gönderilmektedir.

Mesane tümörleri nasıl tedavi edilmektedir?
Bu tümörün büyüklüğüne, bulunduğu yere, çokluğuna bağlıdır. Böbrekten idrarın akmasını engellemeyen ve kolayca ulaşabilecek yüzey tümörler bir sistoskop yoluyla (elektrofülgürasyon) yok edilmektedir. Büyük tümörler veya mesane çeperine derinine varır olan tümörler, mesane çeperinin o kısmının kesilmesi ve ameliyat yolu ile alınması gerekecektir.
Mesane habis bir teşekkülle büyük ölçüde etkilenmiş ise, bütün yapının alınması gerekecektir. "Sistektomi" olarak adlandırılmış olan bu işlem gerçekleştirildiği zaman, idrarın akıntısını temin bakım] dan üretralara yeni bir düzen getirmek gerekli olmaktadır. Bunun için uretralar ya deriye nakledilmekte (deriye üreterosmi) veya kalınbağırsağa aşılanarak birleştirilmektedirler (üreterokolostomi). Yahut incebağırsağın bir kısmından bir torbacık  yapılmakta ve üretralar bu torbacığa eklenmektedir. Bu işlem "bilumum" mesane ameliyatı olarak adlandırılmıştır.

Uretralar kalınbağırsağa dikildiği zaman nasıl idrar edilmektedir?
İdrar rektumdan akıtılmaktadır.

Üretralar incebağırsağa bağlandıkları hallerde nasıl idrar edilmektedir?
İncebağırsağın bu kısmı    (incebağırsağın alt bölümü-ileum)   deri dışına getirilmekte ve bunun başı deriye sımsıkı oturmuş olan plastik veya lastik torbaya bağlanmaktadır.

Üretraların nakli ve mesanenin alınması ameliyatları ciddi midir?
Evet, çok ciddi ameliyatlar Sayılır. Ancak şu unutulmamalıdır bunlara hayat kurtarma çareleri olarak başvurulmakta olup, vakaların çoğunluğunda   kanseri ortadan kaldırmak için yapılmaktadır.

Mesane tümörleri için ameliyattan başka tedavi metodu var mıdır?
Evet, X ışınları tedavisi uygulanmaktadır. Ancak bu çok başa neticeler vermemiştir. Ayrıca, mesane tümörlerine radyum yerleştirme yoluyla girişilen bir tedavi metodu vardır ve bu metottan  şimdiye kadar bazı iyi sonuçlar elde edilmiş bulunmaktadır.Son zamanlarda, kobalt gibi radyoaktif maddeler de kullanılmıştır; burada da sonuçlar umut verici olmuştur.

Mesane ameliyatlarından sonra ne kadar süre hastanede kalınması gerekli olmaktadır?
Mesaneden taşların, tümör vb. alınması ameliyatlarından sonra genellikle iki hafta hastanede kalınması gerekmektedir. Bütün mesanenin alınmasını gerektiren ameliyatlarda hastanede kalması gerekmektedir bundan çok daha uzun olur.

Mesane ameliyatlarında kan nakillerine gerek olur mu?
Evet, eğer önemli ve uzun sürecek bir ameliyat yapılacaksa.

Önemli bir mesane ameliyatı yapılacaksa özel hemşirelerin bulundurulması gerekli olacak mıdır?
Evet, uzun bir süre için.

Önemli bir mesane ameliyatından sonra nekabet devresi ne kadar sürer?
Yaklaşık bir ay.

168
0
0
Yorum Yaz
  • sisme bot tamiri