Özlü Sözler ve Anlamlı Sözler

2011-10-04 04:49:00

En Güzel Özlü sözler ve Anlamlı Sözler Sitesi

 

Ünlülerin Aşka Dair SözleriJ. J. Rousseau: “Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Pascal: “Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse ‘aşk’ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? … Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Robert Owen: “İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Newton: “Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Mu-Ti: “Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Montaigne: “Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Moliere: “Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Mevlana: “Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı… Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Konfüçyus: “Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Albert Hubbart: “Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Holty: “Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Paul Henri D. Holbach: “İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Victor Hugo: “Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Efes’li Heraklitos: “Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Geothe: “Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Geraldy: “Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Freud: “Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

François M. C. Fourier “Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Costance Foster: “Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 12.08.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Feuerbach: “Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir” “… En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur.”
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 04.04.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Fenelon: “Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Faulkner: “Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Douglas Ferrola: “Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Epikür: “Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz… Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Epiktet: “Hareket etmenin nedeni ‘istek’ ve ’sevmektir’, bu ise düşünmektir. Aşk tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Duclos: “Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan … hayır”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Descartes: “Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Eugene Delacroix: “Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Dante: “Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel yaşam… hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur… Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

La Cordaire: “Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Jacob Boehme: “İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Antoine Bret: “Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Bulor: “Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Jeremy Bentham: “Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Basta: “Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Balzac: “Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Bailey: “Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

François Bacon: “Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Franz Xaver Von Baader: “Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Augustinus: “Sevgi ruhun güzelliğidir.”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Aristo: “Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur”
Ekleyen: sendeyim (Diğer Ekledikleri) 04.01.2011 / Ünlülerin Aşka Dair Sözleri
——————————————————————————–

Ünlülerin Aşk sözleri, Ünlülerin Aşk düşünceleri, Ünlü aşk sözleri, Anlamlı ünlü sözleri, unlulerın ask sozlerı, Ünlülerin Aşka Dair Sözleri,

1144
0
0
Yorum Yaz
  • sisme bot tamiri