Tiroid Bezinin Cerrahisi « Tiroid Bezi

2008-04-04 19:28:00

Tiroid bezine cerrahi müdahale ne zaman gerekli olmaktadır?
a.  Guatr, nefes borusuna devamlı baskı yaparsa veya devamlı ses kısıklığına neden olursa.
b.  Hipertiroidizm (bezin fazla faaliyet göstermesi) iyot ve antitiroid uçların verilmesinden sonra da fazla faaliyetini sürdürürse.
c.  Bezde doktorun elle hissedebileceği bir veya birden fazla nodül (yumru) bulunmaktaysa. Bu nodüller için de zehirlenmenin gelişmesini önlemek ve muhtemel bir kanser gelişmesine engel olmak için bu gibi hallerde ameliyatın yapılması öngörülmektedir.

Tiroid bezi hastalıklarında ameliyat olma gereği ne zaman önlenebilinir?
a.  Basit ve tek bir koloid iyot alınmasına olumlu tepki gösterirse.
b.  Yaygın hipertiroidizm antitiroid ilaçlara iyi cevap verdiği hallerde.
c.   Ameliyattan sonra hipertiroidizm tekerrür etmişse ve hastalık antitiroid ilaçlara veya radyoaktif iyoda karşı uygun cevap vermekteyse.

Bir tiroid ameliyatından önce, özel hazırlıklar gerekli midir?
Evet. Eğer bez, bir guatr yüzünden fazla faaliyet göstermekteyse bazı özel hazırlıklar gerekir. Böyle bir halde hastaya ameliyat öncesi gereken dozajlarda iyot ve an ti tiroid ilaçlar verilir. Bu şekilde temel metabolizma çalışma oranı normale indirilmiş olur. Basit bir koloid guatr veya zehirli olmayan nodüler guatr ameliyatlarında, herhangi bir ön tedbir alınması gerekmemektedir.

Ameliyattan önce tiroiddeki nodulun kanserli olup olmadığını tespit etmek mümkün müdür?
Vakaların büyük çoğunluğunda operatör doğru bir teşhis koyabilmektedir. Bununla beraber en iyi, en doğru teşhis ancak nodul alındıktan ve mikroskop altında incelendikten sonra yapılabilir.

Hastalanmış bir tiroid bezi ameliyat edilmediği takdirde ne gibi olumsuz sonuçlar meydana gelebilir?
a.  Büyümüş basit bir guatr nefes borusu üzerinde tehlikeli bir basınç yapabilir ve nefes alınmasını büyük ölçüde zorlaştırır.
b.  Fazla faaliyet gösteren bir bezin devamlı olarak saçacağı zehirlerin tesirleri kalpte ciddi ve tedavisi imkansız zedelenmelere yol açar.
c.  Yukarıda da belirtildiği gibi küçük nodüler guatrların % 7 ve 10 arasındakiler alınmadıkları hallerde kanser teşekkülüne neden olabilirler.

Guatrlar ameliyattan sonra çok kez tekerrür eder mi?
Bazı hallerde ameliyattan sonra geri kalan bezde yeni bir yumru teşekkül etme ihtimali mevcuttur.

Guatrın tekerrür etmesini önleme çareleri mevcut mudur?
Evet. Hastaya her gün tiroid hapları vermekle tekerrür ihtimalleri büyük ölçüde ortadan kaldırılmaktadır. Tekerrürü önlemek için hastanın bu hapları hayatı süresince alması gerekmektedir.

Tiroid bezi ameliyatları tehlikeli midir?
Hayır. Bunlar çok az riskli basit fakat önemli ameliyatlar kategorisine girer.

Bu ameliyatta hasta sancı çeker mi?
Hayır. Ancak ameliyat sonrası boyunda birkaç gün rahatsızlık hissedilir ve yine birkaç gün hasta yutkunmakta zorluk çekebilir.

Tiroid bezi ameliyatında meydana gelen yaralar büyük ölçüde göze batar mı?
Genellikle hayır. Çok hallerde ameliyattan bir veya iki yıl sonra hiçbir ameliyat izi görülmemektedir. Operatör her zaman boyundaki doğal deri çizgilerinde ensizyonunu yapmaya gayret sarf eder.

Tiroid bezi ameliyatı yapılırken operatörler genellikle bütün bezi kesip çıkarmakta mıdırlar?
Hayır. Eğer ameliyat .bilinen bir kanser için yapılmamaktaysa buna gerek yoktur. Bu gibi ameliyatlarda normal metot bezin % 90'mı almaktır. Böylece geriye kalan kısım tiroidin normal fonksiyonlarını yürütmeye devam etmektedir.

Ameliyattan sonra geri kalan tiroid bölümü yeterli fonksiyonları yerine getirebilir mi?
Evet. Geri kalan tiroid parçası büyüyecek ve böylece normal fonksiyonları yerine getirme imkanları bulacaktır.

Bir tiroid ameliyatı ne kadar sürer?
Kırk beş dakika ile iki buçuk saat arası sürebilir. Bu süre guatrın büyüklüğüne ve bezin ne kadarının alınacağına bağlıdır.

Tiroid ameliyatlarında hangi anestezi metodu kullanılır?
Solunum yoluyla alınan genel bir anestezi kullanılır. Bu anestezide halothane veya damara verilen ilaçlarla birlikte diazot monoksit de kullanılır.

Tiroid ameliyatlarından sonra yaralardan drenaj yapılır mı?
Evet; ameliyat sonrası birkaç gün serum akıntısına rastlanılabilir.

Ameliyat sonrası bazı tedbirlerin alınması gerekli midir?
Ameliyat öncesi belirgin hipertiroidizm olmadığı haller dışında genellikle hiçbir tedbire gerek yoktur. Hasta çoğunlukla ameliyattan bir gün sonra yataktan kalkabilir ve özel hemşire bakımına bir iki gün sonra ihtiyaç kalmaz.

Tiroid bezinin alınmasının sonuçları ne olur?
Yaklaşık bütün tiroid ameliyatlarında sonuçlar mükemmeldir ve belirtiler birkaç gün içerisinde kaybolur.

Fazla faaliyet gösteren bir bez, ameliyattan sonra normalden az faaliyet gösterebilir mi?
Bu, bazı hallerde meydana gelmektedir. Bu gibi vakalarda durum hastaya tiroid hapları verilmesiyle kontrol altına alınır.

Tiroid ameliyatlarından sonra gözlerin pırtlamaları ortadan kaybolur mu?
Kısmen düzelebilir. Ancak ameliyat öncesi pırtlamalar önemli derecedeyse, o zaman bu pırtlama büyük ölçüde kalır.

Fazla çalışan bir tiroid bezi olan hasta ameliyattan sonra kilo alır mı?
Evet.

Tiroid bezi alındıktan sonra bütün hastalar kilo alabilir mi?
Tiroidden bir kısım bırakılmışsa ve tiroid hapları ameliyat sonrası alınmazsa, hayır.

Tiroid bezinin alınması kişinin seks hayatına tesir eder mi?
Hayır.

Tiroid bezi ameliyatından sonra nekahet devresi ne kadar sürer?
Yaklaşık üç hafta.

Tiroid bezi ameliyatından sonra hastada kalıcı ses değişiklikleri meydana gelir mi?
Hayır. Ancak, bazı hallerde tiroid bezini çıkarmak için hançereye girerken sinir düzenini bozmak gerekmektedir. Böyle hallerde ses değişiklikleri birkaç hafta ve hatta birkaç ay sürebilir.

Tiroid bezi ameliyatından hemen sonra sigara içilebilir mi?
Bu tavsiye edilmez. Çünkü büyük bir ihtimalle ameliyat sonucu boğaz tahriş olmuş olabilir.

Tiroid kanseri ameliyatla tedavi olabilir mi?
Bezin alınmasıyla birçok tiroid kanserleri devamlı olarak tedavi edilebilmiştir.

Bir tiroid bezi ameliyatı için hastanede ne kadar süre kalınmalıdır?
Yaklaşık bir hafta ile on gün arası.

Tiroidin bezinin alınmasından sonra hasta normal hayatını sürdürebilir mi?
Evet.

Bir kadının tiroid bezi ameliyatından sonra gebe kalmasında sakınca var mıdır?
Hayır, hiçbir sakınca yoktur.

Tiroid bezi ameliyatından sonra periyodik kontroller yaptırılmalı mıdır?
Evet, aşağı yukarı her altı ayda bir.

19461
0
0
Yorum Yaz
  • sisme bot tamiri